Procesmatig werken op alle niveaus

Samenwerken op maat

In het kort
Langlopende projecten met meerdere partijen inzichtelijk houden terwijl budgetten en capaciteit onder druk staan. De oplossing lag in een passende digitale, online werkomgeving.

Voor
Het CCV,
Utrecht

Uiteenlopende partijen samenbrengen en motiveren om samen te werken, taken te verdelen en processen inzichtelijk te houden voor alle betrokkenen op een eenduidige wijze bleek een groot struikelblok voor de adviseurs van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

mijn KVO homepage

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert de veiligheid van winkel-, recreatie- en buitengebieden en bedrijventerreinen.

Op diverse niveaus samenwerken van het begin tot het eind van het project

hAAi heeft eerst een intensieve proces- en data-analyse gemaakt, onderzoek gedaan onder deelnemers over hun werkprocessen en de organisatie daarvan en de inhoud binnenstebuiten gekeerd.

takenoverzicht

Op basis van al deze informatie hebben we een data-ontwerp en UX_design opgesteld, wat doorlopend grondig getoetst is bij de deelnemers. Zo ontstond een platform waarin op diverse niveau's samengewerkt kan worden van begin tot einde van het project. Aan het einde kan zelfs met een klik door de auditeur alle relevante informatie gecontroleerd worden op weg naar het sterrencertificaat voor een veilig winkelgebied of bedrijventerrein.

maatregelenmatrix

Het platform is optimaal beveiligd, biedt diverse authorisatie-niveaus, koppelingen met externe applicaties (back-end) en een robuuste en gebruiksvriendelijke omgeving (front-end), wat werken met de applicatie toegankelijk maakt voor alle deelnemers.

 

Nieuwsgierig?
Bel 010 24 00 975 of mail ons.